Salon dansları
Dilek Bale Kurumları Dilek Bale Kurumları Dilek Bale Kurumları
Programa iki kategoride öğrenci kabul edilir.
           • 9-15 yaş çocuk dans grubu
            • 15 yaş ve üstü yetişkin dans grubu

 Programlar:

 • 1. Standart klasik danslar,
 • 2. Arjantin tango,
 • 3. Latin Amerika dansları,
 • 4. Serbest stil dansları, (Disco dans ve Latin pop dans )
 • 5. Amerikan stil Latin dansları

Dilek Bale Kurumları Dilek Bale Kurumları Dilek Bale Kurumları
 

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler MEB onaylı sertifika alabilirler. Her yılın sonunda öğrenciler başarılı performanslarını yılsonu resitalleri ile seyircilerin beğenisine sunar.

Vizyonumuz:

 Programların amacı, öğrencilerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Programların Kazandırdığı Yeterlilikler:

 •  Dünya toplum danslarına ait bilgileri kavrar,
 •  Dansla ritim duygusunu birleştirir,
 •  Bireylerin, toplum içerisindeki gelişiminde dansın önemini kavrar,
 •  Bireyleri ve toplumu bu alanda bilinçlendirir,
 •  Dans etme becerisi kazanır,
 •  Dans sanatını bireylere sevdirir,
 •  Ülkemizi uluslar arası dans festivallerinde ve dans yarışmalarında temsil edebilir,
 •  Profesyonel dansçı olur,
 •  Diğer ilgili işçi ve kurumlarla işbirliği yapar.