Klasik Gitar Sertifika Programları
 

7 yaş ve üstü öğrenciler bu programa kabul edilirler.

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler MEB onaylı sertifika alabilirler. Ayrıca, arzu eden öğrencilerimize, aşamalı müzik sınavları sistemi sunan uluslararası bir sınayıcı kurul olan İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (Associated Board of The Royal Academy of Music) sınavlarına hazırlayıcı müfredat programlarını öğrenme imkanı verilir.

Dersler birebir öğretmen ve öğrenci şeklinde yapılır. Her yıl sonunda öğrenciler başarılı performanslarını yıl sonu müzik resitalleri ile seyircilerin beğenisine sunar.

Vizyonumuz:

Programların amacı, öğrencilerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Programların Kazandırdığı Yeterlilikler:

• Temel müzik bilgilerini kavratmak,
• Müzik sanatının bireyin ve toplumun gelişimindeki önemini kavratmak,
• Çalgıları tanıtmak, sevdirmek ve bilinçli bir çalgı eğitimi vermek,
• Çalgı ile birlikte solfej ve ses eğitimi de vererek müzikalitelerinin gelişmesini sağlamak,
• Müzik eğitimi programı uygulayan orta ve yüksek öğretim kurumlarını yöneltmek.

Programlar:

1. Parçaların işlenişinden önce, kursiyerlere parça ile ilgili özellikler anlatılacak ( tonu, ölçüsü gibi) ve gerekli temel bilgiyi almaları sağlanacaktır,
2. Doğru ses, doğru ritm ve nüanslarıyla müzik yapma alışkanlığı kazandırılacaktır.